Франчайз

 

 

 

 

Франчайзът е предоставяне на търговска марка и бранд от дадена фирма за ползване от друга фирма. Франчайзодателя дава името си и своето ноу-хау, а франчайзополучателя се ангажира да изпълнява определени условия и критерии в работата.

 

Защо да купя франчайз?

 

Франчайзингът е най-успешният бизнес модел на съвременния свят. Според изследванията на международната Франчайз асоциация 82% от започналите бизнес със закупуване на Франчайз продължават да са на пазара и след петата година. Със същото могат, да се похвалят едва 20% от независимите нови фирми. Друго изследване предвижда, че през 2035г. над 50% от всички продажби на дребно в света ще бъдат реализирани Франчайзи.
Чрез Франчайзинг Вие получавате уникална формула за дистрибуция на стоки и услуги. Ставайки един от нас Вие получавате правата за извършване на търговски операции, под името на една от водещите търговски марки “”Заложна къща – Кеш и Корект””, върху определена територия.
Франчайзинга се е ДОКАЗАЛ като най–успешния и най–перспективния начин за правене на бизнес по целия свят.
Ако имате вече съществуващ бизнес в сферата на заложните къщи, чрез присъединяването си към нас Вие получавате униканата възможност значително да повишите своите приходи.
Ако ви е омръзнало да развивате чужди бизнеси и сте решили да стартирате свой, присъединяването Ви към нас ще Ви даде предимства за които иначе бихте се борили години наред. Силен старт с минимален риск.

 

Франчайз пакет.

 

1. Готов бизнес модел.

Като закупите франчайз вие започвате да работите веднага, ползвайки изпитана технология, готов бизнес модел и обучение. Така вие си спестявате дългите години на опити и грешки, през които вече е преминал франчайзодателят.

2.Минимален риск.

Според различни изследвания близо 90% от независимите нови фирми се провалят през първите 5 г. Докато близо 90% от фирмите, започнали със закупуване на франчайз продължават да са на пазара и след този срок. Франчайзингът помага да се мултиплицират само успешните модели, с което рисковете пред новото ви начинание намаляват многократно.

3. Икономии от мащаба.


Франчайз веригите купуват на едро консумативи, униформи, рекламни материали, софтуер и т.н. Това намалява себестойността на вашия продукт или услуга и ги прави по-конкурентоспособни по време на кризата. По-големите мащаби позволяват бизнесът да се развива като се разработват нови продукти, провеждат се маркетингови проучвания и се ползват различни консултантски услуги. В допълнение на това – като част от франчайз верига с изпитан бизнес модел вие бихте могли и по-лесно да получите кредит.

4.Търговската марка.

За франчайз веригата е рентабилно да инвестира в изграждането на силен и популярен бранд, да организира мащабни рекламни и PR кампании, нещо което е немислимо за самостоятелния малък бизнес. Развитието на национална мрежа е важно особено ако предлагате услуги – така става възможно да поемете и цялостното обслужване на големи корпоративни клиенти.

5. По-високо качество

Франчайзингът създава система за контрол на обслужването, на продуктите и на качеството. Затова клиентите знаят, че ще получат продукт с точно определено качество, независимо от кой обект от веригата го закупят. Този модел култивира бизнеса и е бариера срещу кризата защото фирмите с лошо обслужване първи ще загубят клиенти.

6. Развитие.

Ако започнете франчайз бизнес и ви потръгне, вие можете да продължите като закупите и втори франчайз. Много от франчайзодателите могат да ви предложат отстъпки, кредити или разсрочвания за това. Ако пък имате успешен бизнес вие бихте могли да го развиете като франчайз. Така ще решите наведнъж проблемите и с мотивацията на управителите на отделните ви представителства, и с финансирането (защото инвестицията се прави от франчайзополучателите).

7. Ликвидност.

И накрая – ако някой ден решите да се разделите с вашия бизнес – франчайз моделът ви предлага и по-лесен изход от направената инвестиция. Ако работите на франчайз вие бихте могли много по-бързо и изгодно да бъде продадете бизнеса си – включително и на вашия франчайзодател.

 

 

>> Какво се съдържа в пакета и цена. <<